ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္မိၿပီး ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ ဒုကၡထဲကလြတ္ေျမာက္ေစသည့္ နည္းလမ္း

ငါသည္ေခၚ၍ သင္တို႔သည္ ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ငါ့လက္ကိုဆန္႔၍ အဘယ္သူမွ် မမွတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း။
(သုတၱံ၊ ၁း၂၄)

ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ဆီးတားျခင္း၊ ဆံုးမျခင္းကို ဂရုမစိုက္၊ ဘုရားခသင္ သတိေပးျခင္းကို လက္မခံ။
ဒုစရိုက္ကို ျပဳသူဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဆံုးမျခင္းကို နားမေထာင္၊ ဘုရားသခင္စကားသံကို ၾကားေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ဘက္ကို မ်က္ႏွာမမူသည့္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးၾကီးႏွစ္မ်ိဳး ရႏိုင္တယ္။

(၁) မိမိေနထိုင္ေနတဲ့ ျမိဳ႕ရြာကေန ဘုရားသခင္ႏွင္ထုတ္တယ္။
(၂) မိမိကို ဘုရားသခင္ထံကလည္း ႏွင္ထုတ္မယ္။
ဒုကၡေရာက္မွ ဘုရားသခင္ကို ေခၚရင္ ဘုရားသခင္က မထူးေတာ့ဘူး။ ၾကိဳးစားၿပီး ဘုရားသခင္ကို ရွာရင္လည္း မေတြ႔ရေတာ့ဘူး။
(သုတၱံ၊ ၁း၂၈)ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ လက္ျဖန္႔ရင္လည္း ဘုရားသခင္က မ်က္စိလႊဲပစ္မယ္။ မ်ားစြာ ပဌနာျပဳေပမယ့္ နားမေထာင္ေတာ့ဘူး။
(ေဟရွာယ ၁း၁၅-၁၇)
ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကိုယ့္လက္နဲ႔ ဒုစရိုက္မ်ားစြာလုပ္မိိလို႔၊ မတရားသျဖင့္ ျပဳမိလို႔၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ သေဘာရွိလို႔၊ မိဘမဲ့ေတြကို မတရားသျဖင့္ စီရင္လို႔၊ မုဆိုးမေတြကို မၾကည့္ရႈလို႔ပဲ။ ထိုအေျခအေနကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္ အျပစ္၀န္ခ်ရမယ္။

ဒုစရိုက္ကိုစြန္႔ၿပီး သုစရိုက္ကို ျပဳရမယ္။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ရမယ္။ တရားမွ်တစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ မိဘမဲ့ေတြကို တရားနဲ႔အညီ စီရင္ရမယ္။ ဒီအရာကို အရင္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။
* သင္ဟာ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္မိၿပီး ဒုကၡနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါသလား။
* ဒုကၡကေန လြတ္ေျမာက္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ သင့္မွာ ရွိပါသလား။
* ဒုကၡထဲက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ထူမမယ္လို႔ ကတိေပးထားတဲ့ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းေနပါသလား။
* သင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အလုပ္ကို လုပ္ၿပီးမွ ဘုရားသခင္ကို အကူအညီ ေတာင္းေနပါသလား။
ဘုရားသခင္ ဆံုးမတဲ့ဒဏ္ကေန လႊတ္ေျမာက္ဖို႔ ဤႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ၿပီး ခြန္အားယူပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *