အိပ္မက္သစ္

newdream-yawna* နံနက္ခင္း

ခ်က္ခ်င္းမ်က္ႏွာသစ္

ေန႔တစ္ေန႔ရဲ့ အႏွစ္

အခ်စ္ေတြနဲ႔ အစျပဳျခင္းေပါ့။

 

** စိုင္းထီးဆိုင္ရဲ့သီခ်င္း (ေန႔သစ္)

” အေရွ႕ဆီမွာ ေရာင္နီေလး . . . .

ထြန္းလို႔လာၿပီ . . . မိုးလင္းေတာ့မယ္

ထေတာ့ညီမေလး . . . .

ကမာၻေပၚမွာ မဂၤလာရွိတဲ့ အခ်ိန္၀ယ္။ . . . . .

 

*** ေန႔သစ္ေတြအေၾကာင္း

အေဟာင္းေတြကိုခ်န္ရစ္

(အန္းတိတ္ေတြကိုခ်န္ရစ္)

အိပ္မက္သစ္ေတြမက္ေစကြယ္ . . . . .။

ေယာန