အိပ္မက္သစ္

* ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔

ရြက္လႊင့္ခဲ့ၾကတယ္ . . . . .

 

* ဒီပင္လယ္ျပင္မွာ

ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈေတြ

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈေတြ

လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲ . . . . .

 

* တခမ္းတနား

လွပေနလိုက္ပံုမ်ား

ကာလသံုးပါး

အလွည့္အေျပာင္းမွာ

ယံုၾကည္ျခင္းေတြ

အတုံးအရုန္းပြင့္လို႔ . . . . .

 

* ရြက္က်ိဳးရင္

တက္နဲ႔ေလွာ္မယ္

တက္က်ိဳးရင္

လက္နဲ႔ေလွာ္မယ္

စံုညီအင္အား မကုန္မခမ္းေပါ့

 

* ဒီေလွနဲ႔

တေပ်ာ္တပါး

အတူစီးေမ်ာၾကမယ္ေလ  . . . . .။

 

ေကာင္းအိမ္ေမႊး