ေယေဟာ၀ါ နာမေတာ္-၁၆ မ်ဳိး

Jehovah ၏အနက္အဓိပၸါယ္မွာ ထာ၀ရျဖစ္သည္။ (က၊၂၁း၃၃၊ ထြ၊၃း၁၃-၁၄၊ ၆း၃၊ဆာလံ၊ ၈၃း၁၈၊ ေဟ႐ွာ၊ ၁၂း၂။ ၂၆း၄) 1. Jehovah Elohim-the Eternal Creator ထာ၀ရဖန္ဆင္း႐ွင္ အၾကိမ္(၁၀၀)မကေဖာ္ျပထားပါသည္။(က၊၂း၄-၂၅ ) 2. Jehovah Adonai – the Lord our Sovereign; Master Jehovah တန္ခုိးအာဏာေတာ္အတိုင္းမသိ၊ၾကီးကဲထြဋ္ျမတ္ေတာ္မူေသာ (က၊ ၁၅း၂၊၈ ) 3.Jehovah Jireh –the Lord will see or Provide ၾကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈသူ၊ (က၊ ၂၂း၈-၁၄။ ေရာ၊၈း၃၂ ) 4. Jehovah Nissi -the Lord our Banner ေအာင္ျမင္ျခင္း၊(ထြ၊ ၁၇း၁၅ ) 5. Jehovah Rophe –the Lord

» Read more

ခရစ္ယာန္သာသနာသမိုင္းအေပၚ ေယဘုံယ် သုံးသပ္ခ်က္

နိဒါန္း ခရစ္ယာန္သာသနာၿပဳပုံစံႏွင့္ခရစ္ယာန္သာသနာအေပၚ ခံယူခ်က္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေၿပာင္းလဲလာေသာ ခရစ္ယာန္ဓမ္ၼအေတြးအေပၚ မူတည္ၿပီး အစဥ္ေၿပာင္းလဲလာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အၿပင္ ဤေၿပာင္းလဲမႈထဲတြင္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး အၿမဲဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာသမိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာမွသာလ်င္ ဤအခ်က္ကို သိရွိႏုိင္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာသမိုင္းကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သမိုင္းကိုေလ့လာသည့္ အၿပင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးသပ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ သို႕မွသာလ်င္ အတိတ္မွအမွားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး မ်က္ေမွာက္အသင္းေတာ္ သာသနာအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သာသနာၿပဳပုံစံကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ေခတ္အတြင္းခရစ္ယာန္သာသနာ (ခသ ၃၇-၁၀၀) တမန္ေတာ္ေခတ္အတြင္း ခရစ္ယာန္သာသနာကို ေယဘုံယ်အားၿဖင့္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿခားလို႔ ရပါသည္။ ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာႏွင့္ ေဟလသခရစ္ယာန္သာသနာတို႔ ၿဖစ္ပါသည္။ ယုဒခရစ္ယာန္သာသနာအေၾကာင္းကုိ နားလည္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ ေယရုရွလင္အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို သိရွိဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ ေယရုရွလင္အသင္းေတာ္သည္ ေယရႈ၏တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာေဆြမ်ဳိးမ်ား စုေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။ သူတို႕သည္

» Read more

ဘာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ပုံမွန္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါသလဲ

အလုပ္မ်ားလြန္းသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင္ဘုရားေက်ာင္းကုိ ပုံမွန္တက္ေလ့ရွိပါသလား။ လူအမ်ားစုက ဘုရား ေက်ာင္းမွာ ပုံမွန္၀တ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ေပးတာထက္ သူတုိ႔ျပန္ရတာ ပုိမ်ားတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ သြားေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ဒါဆုိမိတ္ေဆြ သင္ဘုရား ေက်ာင္း သြားဖုိ႔  စိတ္မပါဘူးလား၊ သြားဖုိ႔သင့္ကုိဘာလွဳံ႔ေဆာ္မွဳမွမရွိဘူးလား။   ဘာေၾကာင့္ သင္ဘုရားေက်ာင္း ကုိ သြားေရာက္ ၀တ္ျပဳသင့္တယ္ဆုိတာ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ အားျဖင့္ သင့္ကုိ ဘိတ္ေခၚပါရေစ။ ၁။ အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔ မိတ္သဟာယဖဲြ႔ရန္ ခရစ္ေတာ္ဟာ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ သင္သိခဲ့ရင္၊ ထုိအခ်က္က သင့္ကုိ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႔ လွဳံ႔ေဆာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္သူမ်ား စုေ၀း၀တ္ျပဳတဲ့ေနရာမွာ ထုိသခင္လည္း ထုိသူမ်ားနဲ႔ အတူရွိတယ္ဆုိတာ သိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ယုံၾကည္သူမ်ားနဲ႔ အတူရွိတယ္ဆုိတာ စစ္မွန္တဲ့အခ်က္ျဖစ္သလုိ ထုိသခင္ဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကားနာတဲ့သူမ်ားရဲ့ အလယ္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိတယ္ဆုိတဲ့

» Read more

ဆရာႀကီး Rick Warren ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

ကြ်န္ေတာ္ဖတ္လုိက္ရေသာ post တစ္ခုမွာ အလြန္ပဲ စိတ္ႏွလုံးကုိ တုိ႔ထိေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအား ဘာသာျပန္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ဆရာႀကီး Rick Warren ကုိ အားလုံးသိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ကယ္လီဖုိးနီးယာျပည္နယ္ Saddleback ၿမဳိ႔ရွိ အသင္းေတာ္ရဲ႔ သင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္သလုိ၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားမွာ အလြန္ပဲ ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့တဲ့ Purpose of Driven Life (40 Days) စာအုပ္ကုိ ေရးသားျပဳစုတဲ့ ဆရာႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ Paul Bradshaw ဆုိသူမွအင္တာဗ်ဴးလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားေစလုိေသာေစတနာစိတ္ျဖင့္ဘာသာျပန္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ * * * * လူေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကပါတယ္။ ဘ၀မွာအသက္ရွင္ျခင္းရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲတဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ေျဖလုိက္ပါတယ္- လူရဲ႔ဘ၀ဆုိတာ ထာ၀ရကာလအတြက္ အသက္ရွင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီေလာကထဲမွာ အစဥ္အၿမဲၾကာရွည္စြာ အသက္ရွင္ဖုိ႔ ဘုရားရွင္က

» Read more

ယုဒသန္၏သြန္သင္ခ်က္

The  Doctrine  of  Adoniram  Judson ဇူလိုင္လသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာေတာ္ စတင္ရာက္ရွိလာရာ လထူးလျမတ္ျဖစ္သကဲ့သို႕  ကမာၻ႕ႏွစ္ျခင္းသမိုင္းတြင္လည္း အရးၾကီး လွေသာ သာသနာ႕သမိုင္းမွတ္တိုင္ စိုက္ထူရာလျဖစ္ပါသည္။ ၁၇၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳဆရာၾကီး ဝီလ်ံကယ္ရီ (William Carey) သည္ ေခတ္ေပၚသာသနာျပဳလႈပ္ရွားမႈ (Modern missionary Movement) ကို စတင္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳအသင္းၾကီး (Baptist Missionary Society) မွ ေခတ္အဆက္ဆက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အဒိုနီရမ္ယုဒသန္ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႕ကလည္း ၁၈၁၂ခုႏွစ္တြင္ Congregation ေခၚ ေရဖ်န္းဂိုဏ္း အေနႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းအိႏၵိယသို႕ သာသနာျပဳရန္ ထြက္ခြါလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အိႏိၵယႏိုင္ငံကို ဦးတည္ျပီး သာသနာခရီးျပဳေနစဥ္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေလ့လာရာမွ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပလႈံံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္  ႏွစ္ျခင္းဂိုဏ္းဂဏသို႕

» Read more

သိမွတ္စရာ လူမႈေျပာဆိုဆက္ဆံေရးရာ

နိဒါန္း။    ။ မိခင္၀မ္းထဲမွ လြတ္က်ေမြးခါစ ကေလးပင္လွ်င္ “အူ၀ဲ” ဟူေသာ ဆက္သြယ္ေရးရာအသံျပဳခ်က္ျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေလာကႀကီးကုိ စတင္ဆက္ဆံရပါသည္။ လူမႈနယ္ပယ္၌ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပဳလုပ္ရေသာ၊ ေရွာင္လႊဲ မရေသာ အရာျဖစ္သည္။ မိသားစု၌၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးကုိ လူသားတုိင္း ျပဳလုပ္ရ၏။ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း အၾကား၊ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ သမီးရည္းစားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ မ်ားအၾကား … ေန႔စဥ္ စကားျဖင့္ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံၾကရ၏။ လူ႔ဘ၀တေလွ်ာက္ မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဤစကားေျပာဆုိ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ ေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ (က)ပုိမုိအာ႐ုံစူးစုိက္နားေထာင္ျခင္း။ နားေထာင္ျခင္းသည္ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရး၌ အဓိကက်ေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ာမန္ဓမ္ၼေတြးေခၚ ပညာရွင္ Dietrich Bonhoefer က ““သူတပါးႏွင့္ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တင္ရွိေသာအေႂကြးမွာ အာ႐ုံစူးစုိက္၍ နားေထာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

» Read more

လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး အမႈေတာ္ျမတ္

ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ် ာ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (က) ခရစ္ယာန္လူငယ္၏ အရည္အခ်င္းမ်ား (၁) ခရစ္ယာန္လူငယ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္လိုက္ေလွ်ာက္ရမည္။ (ဆာ ၁၁၉ း ၉၊ ေဒသနာ ၁၂ း ၁) (၂) ခရစ္ယာန္လူငယ္သည္ တာ၀န္ယူတတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ (ျမည္ ၃ း ၂၇၊ က ၃၉ း ၁-၁၂) (၃) ဥာဏ္ပညာ ဆည္းပူးသူျဖစ္ရမည္။ (၃ရာ ၃ း ၇-၉) (၄) ရႊင္လန္းစြာ အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ (ေဒ ၁၁ း ၉) (၅) အနာဂတ္အတြက္ ရူပါရံုရွိေသာသူျဖစ္ရမည္။ (ေယာလ ၂ း ၂၈၊ သုတၱံ ၂၉ း ၁၈) (၆)

» Read more

သခင္ေယ႐ႈ၌ အိဒ္စ္ေရာဂါရွိ

ဖြင့္ဆိုမႈအသစ္ အင္တာေနရွင္နယ္ရီဗြီးေအာ့ဖ္မစ္ရွင္ဂ်ာနယ္တြင္ စာေရးဆရာ ေဒါက္တာ မူဆာဒူဘီက ““သခင္ေယ႐ႈ၌ အိဒ္စ္ေရာဂါရွိသည္”” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ စာေရးသူမွာ အာဖရိကန္အမ်ိဳးသမီး ဓမ္ၼေတြးေခၚရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဓမ္ၼသစ္အနက္ ဖြင့္ဆိုမႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၌ အိတ္စ္ေရာဂါရွိသည္ ဟု သူဖြင့္ဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္မွာ ရွင္မႆဲအခန္းႀကီး ၂၅ ပါအေၾကာင္းအရာပါ။ ရွင္မႆဲ ၂၅ ကို ဖတ္လိုက္တဲ့အခါ သခင္ ေယ႐ႈက ““ ငါသည္ အိတ္စ္ေရာဂါခံစားခ်ိန္၌ သင္တို႔ သည္ ငါ့ထံသို႔ မလာၾက။ ငါ၏အနာမ်ားကို မေဆး ေၾကာေပး။ ငါ့အဖို႔ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း ယူမလာၾက။ ငါ့ကို သင္တို႔ရြံရွာၾက၏။ ငါခံစားရေသာ အိဒ္စ္ေရာဂါ ေၾကာင့္ ငါ့ကိုစြန္႔ခြာၾက၏။ ငါ့ကို မႀကိဳဆိုခ်င္ၾက”” ဟု ေျပာေနသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ဤအိဒ္စ္ေရာဂါ ျပႆနာသည္ အသင္းေတာ္ တြင္

» Read more

လူတစ္ဦး၏ ငုပ္ေနျမဳပ္ေနေသာ အရည္အေသြးကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုင္ပါမွ

တစ္ခါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၊ အင္ဒီယာနား ပိုလစ္ၿမိဳ႕ကေလးမွာ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ အဲလ္ဗစ္ပရက္စေလ (Elvis Presley)၏ စတိတ္႐ိုးပြဲတစ္ပြဲ ႐ံုသြင္း ျပသေနပါသည္။ ပြဲလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္နယ္ရဲအရာရိွတစ္ဦးက တာ၀န္ယူရေလသည္။ “အင္း အိပ္ငိုက္ေနလို႕မျဖစ္ဘူး။ စတိတ္ခံုေနာက္ဖက္ေလွ်ာက္လိုက္ဦးမွ။ ” ေျပာေျပာဆိုဆို စတိတ္ခံုေနာက္ဖက္ထြက္သြားေလ သည္။ ဟိုဘက္လည္းေရာက္ေရာ မိုးကာအကၤ်ီ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း၀တ္ထားကာ ႐ွဴးဖိနပ္ခပ္ညံ႕ညံ႕စီးထားသူတစ္ဦးကိုေတြ႕ရသည္။ သူေရာက္ လာသည္ကိုပင္မျမင္ေယာင္ျပဳကာ ထိုလူသည္ စတိတ္ခံု ေနာက္ဖက္မွာ ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္ သြားလာ ေနသည္။ “သည္လူကိုၾကည့္ရတာ မသကၤာဘူး။ ဆြဲထုတ္ပစ္မွ။” တစ္ကုိယ္တည္းေျပာရင္း အသြား၊ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေနာက္မွလွမ္းဆြဲထားေလသည္။ ထိုမိတ္ေဆြက “အဲသည္လူက သည္ပြဲမန္ေနဂ်ာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ပတ္ကားဗ်။” လူတစ္ေယာက္၏ ျမင္သာထင္သာသည့္ အေပၚယံသေဘာကိုၾကည့္ကာ သူ႕ကို အျမင္မွားအထင္မွားရျခင္းအတြက္ ရဲအရာရိွႀကီး အေတာ္တုန္လႈပ္သြားမိေလသည္။ သင္ခန္းစာလည္း တစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္ ရလိုက္ေလသည္။ ဥပေဒသကသင့္အတြင္းစိတ္ကအလိုလိုထိုး ထြက္လာေသာထင္ျမင္ခ်က္ (သို႕မဟုတ္) စိတ္ကူးစိတ္သန္းသည္

» Read more

ဖခင္မ်ားေန႕ေပၚေပါက္လာပုံ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မစၥဂၽြန္ဘရု(စ္)ေဒါ့(ဒ္) Mrs.John Bruce Dodd သည္မိခင္မ်ားကုိ ေမလဒုတိယအပတ္တြင္ မိခင္မ်ားေန႕အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳသည္ကုိေတြ႕ရသျဖင့္ ဖခင္မ်ားကုိလည္း ထုိနည္းတူ ေန႕တစ္ေန႕ကုိ ဖခင္မ်ားေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္သူမ၏ မိခင္သည္ သူတုိ႕ေမာင္ႏွမ ငါးေယာက္ ကေလးဘဝတြင္ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ သူတုိ႕ဖခင္သည္ သား သမီး ငါးေယာက္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူမဖခင္၏ နာမည္သည္ မစၥတာ ဝီလ်ံဂ်က္ဆင္စမတ္ (Mr. Willian Judson Smart) ျဖစ္ျပီး ၁၈၆၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတပ္မ်ား ကၽြန္ကိစၥႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြါးစဥ္က ေျမာက္ပုိင္းတပ္တြင္ တပ္သားအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤဖခင္သည္ ဇနီးသည္ကြယ္လြန္သြားျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ လူမမယ္သားသမီး(၅)ေယာက္အား ၾကီးျပင္းလာသည္အထိ ဖခင္တေယာက္အေနျဖင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္တဘက္မွ အလုပ္လုပ္ျပီး မိခင္တေယာက္ကဲ့သုိ႕လည္း ၾကည့္႐ွဳေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖခင္လည္းျဖစ္၊ မိခင္လည္းျဖစ္ေသာ ဖခင္တေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ သမီးၾကီးျဖစ္သူ Mrs.

» Read more

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေၾကာင္ကေလးဖုိး႐ႈပ္

တကယ္ေတာ့ ဤေၾကာင္ဝါဝါကေလးကုိ ေမြးျမဴရန္ အေၾကာင္းမွာ အိမ္၌ တစ္စထက္တစ္စ ေသာင္းက်န္းလာေသာ ၾကြက္မ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေၾကာင္ကေလးတစ္ေကာင္ကုိ ရြာတစ္ရြာရွိ ဆရာတစ္ဦးက လက္ေဆာင္ေပးလုိက္၍ ရရွိလာကာ အိမ္တြင္ေမြးရန္ အေၾကာင္းျဖစ္လာပါသည္။ ေၾကာင္ကေလးက မိခင္ေၾကာင္မၾကိးႏုိ႕ျဖတ္ထားခါစပင္ရွိေသး၍ ငယ္ေသးသျဖင့္ ယူလာခ်ိန္တြင္ ထမင္းသာမက ႏုိ႕ဆီကုိ ေဖ်ာ္၍ တုိက္ရာ ေၾကာင္ကေလးမွာ “ တဂြက္..ဂြက္..တျဗက္ျဗက္” ႏွင့္ လွ်ာျဖင့္ လ်က္ေသာက္ေနသည္မွာ အလြန္ၾကည့္၍ ေကာင္းပါသည္။ အလြန္မွပင္ ခ်စ္ခင္တြယ္တာစရာေကာင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သြားေလရာသုိ႕ တေကာက္ေကာင္ျဖင့္ လုိက္တတ္သည္။ အစာဆာလွ်င္လည္း “တေညာင္…ေညာင္” ျဖင့္ အသံေပးတတ္သည္။ ထမင္းစားလွ်င္ သူ႕အား ဦးစားေပး၍ သားငါးမ်ားေကၽြးေလ့ရွိသည္။ ေၾကာင္ကေလးအား “ ဖုိး႐ႈပ္” ဟုအမည္ေပးရျခင္းမွာ ခ်စ္စႏုိးေခၚျခင္းျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ကၽြန္ေတာ္အား အလြန္အလုပ္႐ႈပ္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့ စာေရးစားပြဲေပၚသုိ႕ တက္၍ ေဘာပင္မ်ားႏွင့္ ေဆာ့ပင္မ်ားကုိ ကုိက္ခ်ီက ေဆာ့တတ္သည္။

» Read more

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္၍ ကိုးကြယ္ခြင့္ရိွ ေသာ လူ႔အဖြဲ႕စည္းတြင္ ယေန႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဘာသာ အယူ၀ါဒတုိင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး၊ ေမတၱာ တရားအႏွစ္သာရမ်ားရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကေသာ္လည္းေကာင္း သူတုိ႔သာလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စစ္မွန္ေသာအမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္အယူ၀ါဒစစ္ကို ရထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာၿပီး လက္ရိွအသင္းေတာ္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနသည္ဟု တင္ျပေျပာဆိုလာပါက သတိထားဖုိ႔လိုအပ္လာ သည္။ ထုိသူမ်ားသည္ မူလယံုၾကည္ခ်က္အယူ၀ါဒမ်ားကို ကုိယ္လုိရာစြဲၿပီး အစြန္းေရာက္ေတြးေခၚ ျခင္းျဖင့္ အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာျပည္ရိွ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္အခ်ဳိ႕တြင္ အစြန္းေရာက္အယူ၀ါဒသြန္သင္မႈ မ်ားရိွေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႏုိင္ငံျခားမွ အကူအညီမ်ားကိုယူၿပီး အသင္းေတာ္ဂုိဏ္းဂဏသစ္မ်ား တည္ေထာင္လာၾကသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ အစြန္းေရာက္ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕လည္း ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသြန္သင္မႈၾသ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ မ်ားသည္လည္း လက္ရိွအသင္းေတာ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔၀င္ေရာက္လ်က္ရိွသည္။ ထုိအစြန္း ေရာက္သြန္သင္မႈၾသ၀ါဒမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသင္းေတာ္မ်ားကို မ်ားစြာ ဒုကၡေပးလာႏုိင္သည္။

» Read more