အိပ္မက္သစ္

* နံနက္ခင္း ခ်က္ခ်င္းမ်က္ႏွာသစ္ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ့ အႏွစ္ အခ်စ္ေတြနဲ႔ အစျပဳျခင္းေပါ့။   ** စိုင္းထီးဆိုင္ရဲ့သီခ်င္း (ေန႔သစ္) ” အေရွ႕ဆီမွာ ေရာင္နီေလး . . . . ထြန္းလို႔လာၿပီ . . . မိုးလင္းေတာ့မယ္ ထေတာ့ညီမေလး . . . . ကမာၻေပၚမွာ မဂၤလာရွိတဲ့ အခ်ိန္၀ယ္။ . . . . .   *** ေန႔သစ္ေတြအေၾကာင္း အေဟာင္းေတြကိုခ်န္ရစ္ (အန္းတိတ္ေတြကိုခ်န္ရစ္) အိပ္မက္သစ္ေတြမက္ေစကြယ္ . . . . .။ ေယာန

» Read more