နာမည်အရင်းက ဝုန်ကျင့်ထန်။ မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ဓမ္မတက္ကသိုလ်မှ B.Th ဘွဲ့ ကို ၂၀၀၃ တွင် ရရှိခဲ့။ New Dream Media Ministry ၏ အဖွဲ့ဝင်။ အင်တာနက်ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကို ရူပါရုံထား လုပ်ဆောင်နေသူ။