ခရစၥမတ္ဆိုတာ

ခရစၥမတ္ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ေမြးေန႔ ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုသတိရေအာက္ေမ့ျပီး ခရစၥမတ္ပြဲကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င္းပရျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ အိမ္မွာ ၾကက္ကေလးေမြးေတာ့ ၾကက္ကေလးက ေဆာ့ရင္းနဲ႔ အိမ္သာတြင္းထဲက်သြားတယ္။ အိမ္သာက်င္းထဲမွာ ၾကက္ကေလးက ပိက်ိပိက်ိနဲ႔ ဟိုေျပးလိုက္ ဒီေျပးလိုက္နဲ႔ က်ေနာ္ တုတ္နဲ႔ေကာ္လည္း ၾကက္ကေလးကေတာ့ ဟိုေျပးဒီေျပးပါဘဲ။ ၾကက္ကေလးေတာ့ တြင္းထဲမွာ ဒီတိုင္းျပစ္ထားရင္ေတာ့ ေသေတာ့မယ္ ငါဘယ္လိုလုပ္ရမလည္းေပါ့ ေနာက္ဆံုးေတာ့က်ေနာ္လည္း ပုဆိုးကို ေသျခာျပင္၀တ္ ခေတာင္းက်ိဳက္ျပီးေတာ့ အိမ္သာက်င္းထဲ ဆင္းျပီး ၾကက္ကေလးကို တြင္းေပၚျပန္တင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ညစ္ပတ္သြားတယ္ ခ်ီးေပသြားတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးေကာင္းေကာင္းျပန္လုပ္ရတယ္။ း) ဒီလိုပါဘဲ လူသားအျပစ္သားတိုင္းကို ကယ္တင္ဖို႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာလည္း ဘုရားဇာတိကေန လူဇာတိကိုခံယူျပီး ႏွိမ့္က်လွတဲ့ ႏြားတင္းကုုတ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး ခရစၥမတ္ဆိုတဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေမြးေန႔ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ ေမြးေန႔ပြဲဆိုတာရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ အေဖနဲ႔အေမ၊ အဖိုးနဲ႔အဖြား၊

» Read more