အိပ္မက္သစ္

* ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔ ရြက္လႊင့္ခဲ့ၾကတယ္ . . . . .   * ဒီပင္လယ္ျပင္မွာ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈေတြ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈေတြ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲ . . . . .   * တခမ္းတနား လွပေနလိုက္ပံုမ်ား ကာလသံုးပါး အလွည့္အေျပာင္းမွာ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ အတုံးအရုန္းပြင့္လို႔ . . . . .   * ရြက္က်ိဳးရင္ တက္နဲ႔ေလွာ္မယ္ တက္က်ိဳးရင္ လက္နဲ႔ေလွာ္မယ္ စံုညီအင္အား မကုန္မခမ္းေပါ့   * ဒီေလွနဲ႔ တေပ်ာ္တပါး အတူစီးေမ်ာၾကမယ္ေလ  . . . . .။   ေကာင္းအိမ္ေမႊး

» Read more