မိတ်ဆွေများသို့

ကျွန်တော့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို
အသစ်ပြုပြင်နေပါသဖြင့်
တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအတွက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။