ယုဒသန္၏သြန္သင္ခ်က္

The  Doctrine  of  Adoniram  Judson

ဇူလိုင္လသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာေတာ္ စတင္ရာက္ရွိလာရာ လထူးလျမတ္ျဖစ္သကဲ့သို႕  ကမာၻ႕ႏွစ္ျခင္းသမိုင္းတြင္လည္း အရးၾကီး လွေသာ သာသနာ႕သမိုင္းမွတ္တိုင္ စိုက္ထူရာလျဖစ္ပါသည္။

၁၇၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳဆရာၾကီး ဝီလ်ံကယ္ရီ (William Carey) သည္ ေခတ္ေပၚသာသနာျပဳလႈပ္ရွားမႈ (Modern missionary Movement) ကို စတင္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳအသင္းၾကီး (Baptist Missionary Society) မွ ေခတ္အဆက္ဆက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အဒိုနီရမ္ယုဒသန္ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႕ကလည္း ၁၈၁၂ခုႏွစ္တြင္ Congregation ေခၚ ေရဖ်န္းဂိုဏ္း အေနႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းအိႏၵိယသို႕ သာသနာျပဳရန္ ထြက္ခြါလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အိႏိၵယႏိုင္ငံကို ဦးတည္ျပီး သာသနာခရီးျပဳေနစဥ္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေလ့လာရာမွ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပလႈံံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္  ႏွစ္ျခင္းဂိုဏ္းဂဏသို႕ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး အမိျမန္မာျပည္သို႕ အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳအျဖစ္ ကမာၻ႕သာသနာ႕သမုိင္းတြင္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာၾကီး ယုဒသန္ႏွင့္ဇနီး Ann တို္႕သည္ ျမန္မာျပည္သို႕ ႏွစ္ျခင္း သာသနာျပဳဖို႕ရန္ နဂိုရည္ရြယ္ခ်က္မရွိၾကပါ။

ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ေသာသဘာဝႏွင့္ တကြသမိုင္း၏ ရွင္သခင္ျဖစ္ေတာ မူေသာ ဘုရားသခင္သည မုန္တိုင္းကို အသံုးျပဳကာ သူတို႕စီးနင္းလာေသာ Georgians သေဘၤာၾကီးကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႕ ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳဆရာၾကီးႏွင့္ မမယုဒသန္တို႕၏ ေရာက္ရွိလာရာ ၁၈၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၃)ရက္ေန႔ကို အစြဲျပဳလ်က္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပတ္ တနဂၤေႏြေန႔ကို ယုဒသန္ေန႕(ဝါ) အသင္းခ်ဳပ္ေန႔အျဖစ္ က်င္းပပါသည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ဇူလိုင္လ (၁၃)ရက္ေန႔သည္ တုိက္တိုက္ဆိုင္္ဆုိင္္ ဒုတိယ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်ေရာက္ပါသျဖင့္ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ ေန႕ထူးေန႔ျမတ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ယုဒသန္ေန႕တြင္ဆရာၾကီးႏွင့္မမတို႕၏ အတၳဳပၸတၱိ (Biography) ႏွင့္ သူတို႕၏ျပင္းထန္လွေသာ သာသနာျပဳ စိတ္ဓါတ္ (Vital mission Spirit) မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးလ်က္ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္း အသီးသီး၊ ေဆာင္းပါးရွင္ အသီးသီးတို႕က အက်ယ္တဝင့္တင္ျပေလ့ရွိၾကပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းသိသင့္ သိထိုက္ ေသာာ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕၏ အသက္တာ ႏွင့္ မဆုတ္ေသာ ဝိရိယမ်ားကို အဖန္တလဲလဲ ၾကားဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ ယေန႕ ယံုၾကည္သူတို႕သည္ သူတို႕ကို ေအာက္ေမ့လ်က္သူတို႕၏ အသက္တာႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစ့ေစ့ဆင္ေျခလ်က္ သူတို႕၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို မီေအာင္လိုက္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ (ေဟျဗဲ ၁၃းရ) ။ ထိုကဲ့သို႕ သူတို႕၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို မီေအာင္လိုက္ႏိုင္ဖို႕ရန္လည္းသူတို႕ ယံုၾကည္လက္ခံေသာ သြန္သင္ခ်က္ (Doctrine) မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ပါ၍ ၂၀၀၃ခုႏွစ္၊ ယုဒသန္ေန႕ကို ရည္စူးျပီး ဆရာၾကီးယုဒႆန္ေဟာၾကားသြန္သင္ခဲ့ေသာ “ယုဒႆန္၏သြန္သင္ခ်က္” (The Doctrine of Adoniram  Judson) ကိုခိုင္လံုအားကိုး ေလာက္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုအေပၚ မွီျငမ္းလ်က္ တင္ျပသြားပါသည္။

၁။ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္

(The Gospel of Salvation )

ယုဒသန္၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သြန္သင္ျခင္းတြင္ထင္ထင္ရွားရွားေပၚလြင္ေသာအခ်က္ တစ္ခုမွာ ခရစ္ေတာ္ကို မိမ၏ အရွင္သခင္အျဖစ္လက္မခံဘဲ မိမိ၏အျပစ္ ႏြံထဲ၌ က်င္လည္း ေနေသာ လူတိုင္းသည္ ငရဲထဲသို႕ေရာက္ကာ ထာဝရဆင္းရဲျခင္းသို႕ ဧကန္မုခ် က်ေရာက္ မည့္အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဆင္းရဲျခင္း ငရဲဘံုမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္မွာ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံရေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ကယ္တင္းျခင္းတရား၊ ဧဝံေဂလိတရားေဟာေျပာ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေနာင္တရ လ်က္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းသည္ ဆရာၾကီးေဟာၾကားေသာ ဧဝံေဂလိတရား ေတာ္ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္း၊ မရရွိေသာ သူမ်ားထံသို႕ ခရစ္ေတာ္ကို တင္ျပလ်က္ ထိုသူတို႕ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ဖို႕ အဓိကၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အျပစ္သားမ်ားအား ခရစ္ေတာ္ထံသို႕ ေခၚေဆာင္ ႏိုင္ဖို႕ရန္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈ ႏွင့္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳသည္ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။

လူတိုင္းသည္ ထာဝရအသက္ကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု ဆရာၾကီးယုဒႆန္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ဆရားၾကီး၏ အတၳဳပၸတၱိကို ေရးသားသူ Francis Wayland က “ဆရာၾကီးယုဒႆန္၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ လူတစ္ဦးစီတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲျခင္းအား ျဖင့္ လူသားတစ္ရပ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရန္” ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ဘုရားသခင္ထံမွ သတင္းေကာင္းကို ယူေဆာင္ျပီး ေဟာၾကားပါက သန္႕ရွငး္ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ကူညီေထာက္မျပီး လူသားမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယုဒႆန္သည္ သူ၏အမႈေတာ္ေဆာင္ရာ၌ အံ့ၾသဖြယ္အရာမ်ား (miracles) ကိုသာ အားကိုးျပီး တရားမေဟာပါ။ လူသားမ်ားေျပာင္းလဲေစရန္ မ်က္လွည့္ဆရာကဲ့သို႕ထူးဆန္း ေသာ အရာမ်ားကို အားမကိုးပါ။ လူသားမ်ားေျပာင္းလဲေစဖို႕ရန္ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္သည္ သာလံုေလာက္ေၾကာင္း သူအၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္သည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္ကိန္းဝပ္သည္ျဖစ္ရာ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားအားျဖင့္ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ သည္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္လံုး၌ ထပ္ဆင့္ျပီး ျပန္႕ႏွံ႕မည္ဟု သူတစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္သည္။ သို႕မွ သာ ဤတိုင္းျပည္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသခင္၏ အုပ္စိုးရာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းတရားေဟာေျပာဖို႕ႏွင့္ ထိုတရားေတာ္သည္ အျပစ္သားမ်ား ခရစ္ေတ္ကို လက္ခံဖို႕ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးရွိေၾကာင္း ဆရာၾကီး က ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူကိုယ္္တုိင္ကလည္းထိေရာက္ေသာတရားေဟာေသာအခါ ၾကားနားေသာသူမ်ားအတြက္ထိထိမိမိ ေဟာေျပာႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းသူ႕ေခတ္သူ႕အခါက ယံုၾကည္သူမ်ားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ သည္ အျပစ္သားမ်ားအား ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္ရာ ေဟာေျပာဖို႕ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ဆရာၾကီး ယုဒႆန္က ေလးေလးနက္နက္သြန္သင္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ယံုၾကည္သူမ်ား ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံယူျခင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ

(Believer’s Baptism and Church Order)

အေရွ႕တိုင္းျပည္သို႕ သာသနာျပဳရန္ ခရီးျပဳစဥ္ တြင္ဆရာၾကီးယုဒႆန္က က်မ္းစာကို ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေလ့လာျပီး က်မ္းေဟာင္းႏွင့္စျပဳခဲ့ပါသည္။ အာျဗံဟံႏွင့္ ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္၊ ေမာေရွႏွင့္ ဘုရားသခင္္ျပဳခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္ အေဟာင္းတို႕ကို ေလ့လာျပီးထိုမွတစ္ဆင့္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပဋိညာဥ္အသစ္ကိုလည္းသူ ေလ့လာခဲ့သည္။ အကယ္၍မ်ား သူသာသနာျပဳမည့္ လူမ်ဳိးႏြယ္ တစ္စုစုုတြင္ ထိုလူမ်ိဳးႏြယ္စု၏ အၾကီးအကဲ (Tribal Chief) က စိတ္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္ ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ သူအုပ္စိုးေသာ လူမ်ဳးိႏြယ္စုအားလံုးအေပၚ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ဂယက္ရုိက္မႈရွိမည္ကို သူစဥ္းစားမိေလသည္။ အာျဗံဟံ၏အမ်ဳိးအႏြယ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အာျဗံဟံတို႕၏ ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းခံယူသကဲ့သို႕ ဤေျပာင္းလဲေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုအၾကီးအကဲ၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ တစ္ခုလံုးကလည္း၊ ႏွစ္ျခင္းကို ခံယူမည္လားဟူ၍ သူေတြးမိပါသည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာက်မ္းပိုဒ္အားလံုးကိုသူ ေလ့လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ ဤေမးခြန္းကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္သာ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ေလ့လာပါေတာ့သည္။  (၁ေကာ၇း၁၄ )ႏွင့္ (တ ၂း၁၉) အပါအဝင္အျခားသက္ဆိုင္ရာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို လည္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ BAPTIZO ေခၚဂရိ (ေခါမ) ေဝါဟာရ စကားလံုး၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာေသာအခါ “ေရထဲသို႕အကုန္အစင္ႏွစ္ျခင္း ”  immerse ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္း သံသယကင္းမဲ့စြာ သူနားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ နက္နက္နဲနဲ သေဘာေပါက္ခံယူျပီး ေသာအခါအဖိုးအခဘယ္ေလာက္ ပဲေပးရေပးရ အမွန္အတိုင္း က်င့္သံုးရန္ သူသႏၶိဌာန္ခ်ခဲ့သည္။ သူ၏သာသနာ ျပဳျခင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုပင္ ဤေရႏွစ္ျခင္းခံ ျခင္းအားျဖင့္ ဆံုးရွဳံးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူအၾကြင္းမဲ့ နားလည္ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုခံရမည့္အခက္အခဲသည္ သူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မတားဆီးႏိုင္ပါ။ သူသည္ မွန္သည္ဟု ယူဆသည့္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္လ်က္ ေရႏွစ္ျခင္း မဂၤလာကို ခံယူသည္။

ဤမွန္ကန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ အျပစ္ကို ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ သက္ေသခံျခင္းတည္းဟူေသာ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူေသာ အခါသူသည္ အသင္းေတာ္၌ ပါဝင္ေသာ ယံုၾကညသူအသင္းသားတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ အသင္းေတာ္၌ရွိေသာ ပြဲေတာ္ မဂၤလာကို သံုးေဆာင္ျခင္း၊ အသင္းေတာ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းမ်ားကို သူစတင္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

ယံုၾကည္လ်က္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျပီးသူတိုင္းသည္ အသင္းေတာ္တြင္ အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ားျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ အသင္းေတာ္၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အသက္ရွင္ျပီး ၾကီးထြားရင့္က်က္ရမည္ဟုသူယံုၾကည္ သြန္သင္ခဲ့ပါသည္။

၃။ ေက်းဇူးကရုဏာ ခံစားရန္ နည္းလမ္း

( The means of grace)

ဆရာၾကီး ယုဒႆန၏ သာသနာျပဳျခင္းတြင္ ဧဝံေဂလိတရားေဟာေျပာျခင္း၊ အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အသင္းေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ျခင္းမ်ားတို႕ သည္ တစ္ဆက္တည္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ သူေမြး ထုတ္ေသာ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သူ ထပ္ဆင့္ ေစလႊတ္ခံပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာသူ၏ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဘက္ သာသနာျပဳတတ္ၾကပါသည္။ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္ကား ထိုကဲ့သို႕မဟုတ္ပါ။ ဤေနရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အဂၤလိပ္ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳဆရာၾကီး William Carey ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဆရာၾကီး Adoniram Judson တို႕ ျခားနားခဲ့ၾကသည္။ William Carey သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံကို သာသနာျပဳရာ၌ ဧဝံေဂလိတရားေဟာျခင္း၊ က်မ္းစာဘာသာျပန္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ လွစ္ျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း (Proclamation) ဘာသာျပန္ျခင္း၊  (translation) ႏွင့္ ပညာေပးျခင္း (education) ဟူ၍ က႑ိဳင္သံုးခုကို ဦးတည္ခဲ့ပါသည္။ ခရစယာန္သာသနာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေပါင္းစံုသင္ၾကားပါေသာ္ လည္း က်မ္းစာက အဓိကဘာသာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္၏ သာသနာျပဳနည္းဗ်ဴ ဟာကား အထက္ပါနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ျခားနား ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ေဟာေျပာျခင္း (preaching)ယုံၾကည္သူမ်ားအား စုစည္းလ်က္ အသင္းေတာ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း (Church planting) ႏွင့္ ယံုၾကည္သူ အသင္းသားမ်ားအား ႏွစ္ဦးစီတြဲလ်က္ ေစလႊတ္ျခင္း (sending out) မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အေတာ္ပင္ ထိေရာက္ပါသည္။ တရားေဟာေျပာျခင္းႏွင့္အတူ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းအစည္းေဝး ကိုလည္း ဆရားၾကီး ယုဒႆန္က အဓိက ထားပါသည္။ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႕ သူ၏ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း (diary )ထဲတြင္ “ဤေန႕ညတြင္ ျမန္မာျပည္သာသနာအတြက္ တစ္ခါမွ မျပဳလုပ္ဖူးေသးေသာပထမဆံုးဆုေတာင္းစည္းေဝးပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္ႏွင့္ အတူ ေျပာင္းလဲျပီးသူ သံုးဦး ပါဝင္ပါသည္။ ယခုမွစ၍ အဂၤ ါေန႕ႏွင့္ ေသာၾကာေန႕တိုင္း အတူတူ ဆုေတာင္းစည္းေဝးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဝတ္အျပီးတြင္ က်င္းပရန္ ငါတို႕သေဘာတူၾကပါသည္ ” ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ေလးရက္ၾကာေသာအခါ ” ဤည ေျပာင္းလဲျပီးသူသံုးဦး တို႕သည္ မိမိတို႕၏ ဆႏၵအရ တရားစရပ္တြင္ ဆုေတာင္းစည္းေဝးျပဳ လုပ္ျခင္းကို ေတြ႕ပါသျဖင့္ အလြန္ဝမ္းသာအားရမိပါသည္ “ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျပန္ပါသည္။

ဧဝံေဂလိတရားေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္အသက္တာ ရွင္သန္ၾကီးထြားေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္းတို႕သည္ လူသားမ်ားက ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆရာၾကီး ယုဒႆန္ ယံုၾကည္လက္ခံလ်က္ သြန္သင္ခဲ့ပါသည္။

၄။ ေက်းဇူးကရုဏာေတာ္အေၾကာင္း သြန္သင္ခ်က္

(The doctrine of grace)

ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာၾကီးယုဒႆန္သည္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာကာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အျခား ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္မႈ ထိုႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကဲ့သို႕ေသခ်ာစြာ ေလ့လာမႈႏွင့္ က်င့္သံုးမႈ ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အမွန္မွာ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ သြန္သင္ခ်က္အားလံုးတို႕ကို ထိုကဲ့သို႕လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ေလ့လာမႈ နားလည္ျခင္းႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သိကၽြမ္းျခင္း၌ သာအေျခမခံ၊ မသိရေသာအရားမ်ားပင္လွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံျခင္းအေပၚ၌ လည္း အေျခခဲေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးကရုဏာေတာ္တရားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆရာၾကီးယုဒႆန္သည္ သူ၏သိကၽြမ္းျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းကို သာအားမကိုးဘဲမစံုမလင္ သိတတ္ျခင္းကိုပင္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရမည့္သူမ်ားအား သီးျခားေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ Predestination အေတြးအေခၚ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္သည္ ဟူေသာ Arminianism ယံုၾကည္မႈသည္ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ ေသးပါ။ တစ္ေန႕ေသာ အခါ၌ ဤအေတြးအေခၚသည္ လႊမ္းမိုးလာလိမ့္မည္ဟုလည္းသူ မေတြးေတာခဲ့ပါ။ ကၽြန္ပ္တို႕ ေခတ္တြင္ေရပန္းစားေနေသာ ဓမၼအေတြးေခၚ ျဖစ္သည့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်က္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ရႈံ႕ခ်ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ထိုအခ်ိန္ကလူမ်ား လက္မခံေသးပါ။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈ (free will) ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေၾကာင္းကို ဆရာၾကီးယုဒႆန္က လက္မခံခဲ့ပါ။ သူ႕ေခတ္သူ႕ ကာလ တြင္ဤအေတြးအေခၚသည္ လူနည္းစုကသာလက္ခံေသာ အေတြးအေခၚ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သူ ျမန္မာလိုေရးထားေသာ ၁၈၂၉ခုႏွစ္ထုတ္ ” ယံုၾကည္ျခင္းေဖာ္ျပျခင္း” (Confession of faith) တြင္ေက်းဇူးကရုဏာေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးသူ၏ ယုံၾကည္ျခင္းကိုအတိအလင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိဖို႕ရန္လူတစ္ဦး တစ္ေယက္သည္ မိမိဘာသာ မိမိေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံလ်က္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသြားပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာျပည္တြင္တစ္ၾကိမ္သာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တရားေဟာၾကားခဲ့ရာ ထိုတရားေတာ္အတြက္ (ေယာ ၁၀း၁-၁၈ ) ကို က်မ္းပိုဒ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လ်က္ေဟာခဲ့ပါသည္။ ဤအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာေသာတရားတြင္ ဆရာ ယုဒႆန္ သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ကယ္တင္ျခင္း ရရွိခဲ့ျခင္း (electing love of Christ) ကို အထူးျပဳလ်က္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကနဦး အသင္းေတာ္ဖခင္ၾကီး Augustine စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ျငင္းဆန္၍မရေသာ ေက်းဇူးဂရုဏာေတာ္ (irresistible grace) ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေရြးခ်ယ္ေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း (particular redemption ) တို႕သည္ သူ၏တရားေဟာခ်က္တြင္ အတိအလင္းေပၚလြင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္အသင္းေတာ္အတြက္ သူျပဳစုထားေသာ “ယံုၾကည္ျခင္းေၾကျငာခ်က္” (Creedal Statement) တြင္ ေရြးႏွဳတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ျပီးသူသည္ေအာက္ပါအတိုင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကပင္လွ်င္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံရေသာ သူမ်ား တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္းအလို႕ငွာသန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏ ”

(God sends the Holy spirit to enable those to become disciple who were chosen before the world was) ဆရာၾကီး ယုဒႆန္သည္ သူ႕ေခတ္ကာလတြင္ ေရပန္းစားေသာ အေတြးအေခၚျဖစ္သည့္ ေက်းဇူးကရုဏာေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို နက္နက္နဲနဲလက္ခံယံုၾကည္ပါ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္းထိုကဲ့သို႕ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား ဧဝံေဂလိတရားေတာ္မၾကားရ မရွိရေလေအာင္ကယ္တင္ျခင္းတရားေဟာေျပာျခင္းသည္ အေရးတၾကီး လိုအပ္သည္ဟု သူခံယူပါသည္။ ဤအခ်က္သည္သူ၏ေတာက္ ေလာင္ေသာသာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္အရွိန္အ ဟုန္၏အစျပဳျခင္းႏွင့္ ခြန္အား(impetus for his missionary zeal) ပင္ျဖစ္လာပါသည္။

၅။ သန္႕ရွင္းေစျခင္းဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား

The doctrine of Sanctification

က်မ္းစာဘာသာျပန္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္သည္ က်မ္းပိုဒ္တစ္ခုစီ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို တိက်မွန္ကန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ေသာအခြင့္ထူးရွိ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဓိက ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ အေျခခံက်ေသာ ေျဖာင့္မတ္ေစ ျခင္း (the doctrine of justification ) ႏွင့္ ေန႕စဥ္ သန္႕ရွင္းေစျခင္း (the doctrine of sanctification) တို႕ကို သူေစ့ေစ့စပ္စပ္ နားလည္ သေဘာေပါက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသြန္သင္ခ်က္ႏွစ္ခုတို႕၏ မူရင္းအဓိပၸါယ္ျဖစ္ေသာ ျပည့္စံုျခင္း (definitive verb) မ်ားလားဟု သူကိုယ္တိုင္ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္မည္ျဖစ္သည္ ။ (ေရာ ၆း၁-၇၊ ၆း၁၊ ၁ေကာ ၁း၂၊ ၆း၁၁ ၊တ၂၀း၃၂)တို႔ကို ေလ့လာပါ။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္ဘဲအျမဲတေစမိတ္သဟာယဖြဲ႕ေၾကာင္းကို ဆရာၾကီး ယုဒႆန္ကစိတ္ခ်ပါသည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ သံသယမရိွခဲ့ပါဘူး။ သို႕ရာတြင္ သူ၏ အသက္တာ၌ အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည့္ သူ၏ ခ်စ္ဇနီးမ်ားကြယ္လြန္ကာလ ျဖစ္သည့္သူ၏ ခ်စ္ဇနီးမ်ားကြယ္ လြန္ေသာအခ်ိန္၊ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲလ်က္ ယူ က်ဳံးမရေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးမွ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းကို ရရွိဖို႕ရန္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္၊ ဆုေက်းဇူးေတာင္းခံခဲ့ဖူးပါသည္။ သာ၍နက္နဲေသာအေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုခုကို သူမက္ေမာျပီးေတာင္းခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၈၂၉ခုႏွစ္၊ ေမလ၁၄ရက္ ၊သူ၏ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း တြင္ “ျပည္စံုသည့္သန္႔ရွင္းေစျခင္းကို ဤဘဝတြင္ရရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ (Believe in the doctrine of perfect sanctification attainable in this life) ဟုေရးသားခဲ့ပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဆရာၾကီးယုဒႆန္သည္ ျပည့္စံုေသာသန္႔ရွင္းေစျခင္းကို ဤေလာကတြင္ရရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ေပၚလြင္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ သန္႔ရွင္းေစျခင္း( Sanctification ) ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပိုမို၍အက်ယ္တဝင့္ ေလ့လာဖို႕လိုပါသည္။ ဆရာၾကီးယုဒႆန္သည္ သန္႔ရွင္းေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူခံရေသာေဝဒနာေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ႔ေခတ္သူ႕ကာလ၌ ထင္ေပၚလာေသာ သြန္သင္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး စစ္မွန္ေသာ သြန္သင္မႈ မခံယူမိေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဤသန္႕ရွင္းေစျခင္း (Sanctification)   sanctification ) ကို သြန္သင္ျခင္း (doctrinal)  ရႈေထာင့္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရႈေထာင္ ( experimental) မွ ေလ့လာဖို႕ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အမွန္စင္စစ္ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိလ်က္ သူ၌ တည္ေသာသူတိုင္း ျပည့္စံုေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္မွ တစ္ပါး မည္သူ တစ္ဦးဦးကမွ် ျပည့္စံုျခင္းကို မေပးႏိုင္ပါ။ ဤကား ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်း၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ သြန္သင္ျခင္း (doctrine )ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ေပးေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈကလည္း စစ္မွန္ေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳအရမည္သည့္ယံုၾကည္သူမွ အျပစ္ကင္းေသာလံုးဝဥႆံု ျပည့္စံုျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းရာ ဦးတည္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါေသးသည္။ ထိုျပည့္စံုျခင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရာတြင္ ဆရာၾကီးယုဒႆန္သည္ စံနမူယူထိုက္ေသာပုဂိၢဳလ္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ခ်ိန္က ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးေသာ puritans ေခၚ ဘာသာေရး လႈပ္ရွားမႈကဲ့သုိ႕ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြားအသက္ရွင္လႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔ရန္ ပဋိညာဥ္ (covenantal pledges) မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၈၁၉ မွ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားထိုကဲ့သို႔ ေသာပဋိညာဥ္ဝန္ခံလ်က္ (၈) ခုသူ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၎တို႕မွာ

၁။ နံနက္တစ္ၾကိမ္၊ ညတစ္ၾကိမ္ ဆုေတာင္းျခင္းကို မွန္ကန္စြာ ျပဳရန္။

၂။ ပ်င္းရိျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကို အလဟသ မျဖဳန္းရန္။

၃။ ဇာတိပကတိ၏ အလိုကို မလိုက္၊ ေလာကေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းကို မလိုက္စားဘဲ ခ်ဳပ္တီးမႈကို က်င့္သံုးရန္။

၄။ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ သူတစ္ပါးအားမေကာင္းႀကံျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

၅။တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဂုဏ္ပကာသနကို အေျခခံေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ              မွန္ သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

၆။ ဘုရားသခင္ မႏွစ္ျမိဳ႕ေသာ အရာမွန္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

၇။ သူတစ္ပါးအား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အရာမ်ား အတြက္ဆက္ကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၎ဆက္ကပ္မႈမ်ားသည္ အျခားေသာ ဝတၳဳရားမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္မျဖစ္ေစရန္။

၈။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္အတြက္ ခံခဲ့ရေသာ ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ ေဝဒနာမွန္သမွ်တြင္ မျငီးျငဴဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္ျငိမ္သက္မႈကို ရယူဖို႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရန္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဝိညာဥ္ခြန္အား တိုးပြားရန္အတြက္ ေန႕စဥ္ လိုက္ေလွ်ာက္ ရမည့္ပိုမိုလက္ေတြ႕ က်ေသာ ေအာက္ပါစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း သူခ်မွတ္ခဲ့ျပီး သူကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

၁။ နံနက္ေစာေစာထရန္။

၂။တနဂၤေႏြေန႕မွလြဲ၍ ေန႔တိုင္း ျမန္မာစာႏွင့္ ေရးသားေသာ စာအုုပ္ကို ဖတ္ရႈရန္။

၃။ က်မ္းစာႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား devotional ကို ဖတ္ရႈရန္။

၄။ ဝိညာဥ္ခြန္အားမတိုးတက္ေစေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ေရးသည့္စာမ်ားမဖတ္ရႈရန္။

၅။ မသန္႕ရွင္း ေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ အၾကားအျမင္ မွန္သမွ် ကို ဖယ္ထုတ္ရန္။

ယုဒႆန္၏ အသက္တာကို ၾကည့္ေသာအခါဖိစီးမႈ မ်ဳိးစံုႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္းထင္ရွား ပါသည္ ။ ဘယ္စာအုပ္က သူ႕အားခြန္းအားေပးလ်က္ သူသည္ ထိုဖိစီးမႈမ်ား ကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ပါ သနည္း။ လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူခံရေသာ ကာယေဝဒနာ၊ စိတ္ေဝဒနာတို႔သည္ နာလံမထူႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားေသာ ဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာၾကီးယုဒႆန္အေန ႏွင့္ ရူးမတတ္ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္မ်ား လည္းရွိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ဘုရားသခင္လက္ေတာ္သည္ သူ႕အားဆုပ္ထားခဲ့သည္။ ထုိေမတာၱေတာ္သည္ သူ၏ ခြန္အား၊ သူခံရေသာ ဆင္းရဲျခင္းအား လံုးတို႕ကို ရင္ဆိုင္ရန္ဘုရားသခင္၏ တြန္းအားမ်ားေပးပါသည္။

ထင္ရွားေသာ အခ်က္တစ္ခု မွာ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္သည္ သူေတ႕ြ ၾကံဳခံစားရေသာ ဆင္းရဲျခင္းေဝဒနာမ်ိဳးစံုတို႕ကို ခံႏိုင္ရန္ အတြက္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို ဖတ္ရွဳေလ့လာ သည့္ အျပင္ ေရာမကာသိုလိပ္ယံုၾကည္သူတစ္ ဦးျဖစ္သူ Madame Guyon ေရးထားေသာ ဘုရားသခင္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း (Mystic)ဆိုင္ရာ စာအုပ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာခဲ့သည္။ Madame Guyon က လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြား ေပါင္းစည္းမိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ေၾကာင္း သူ၏ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ လိုအင္ဆႏၵ (will) အားလံုးတို႔အား ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္၌အရည္ေပ်ာ္ေစျပီး တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ေစရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႕ဘုရားသခင္၏အၾကံေတာ္ႏွင့္ အလိုေတာ္၌ အရည္ေပ်ာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဤေလာကဘဝတြင္ ျပည့္စံုေသာ သန္႕ရွင္းျခင္း ( perfect sanctification ) ခံစားရရွိႏိုင္ပါသည္။

ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၌ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျငိမ္သက္ျခင္းရရွိဖို႕ရည္မွန္းခ်က္ထား ရပါမည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္တြင္ ဤဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ျခင္း (mystical union with God) သည္ အားနည္းလ်က္ ရွိသည္ဟု Madame Guyon က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဆရာၾကီးယုဒႆန္အေနႏွင့္ လည္းသူခံခဲ့ရေသာ ဆင္းရဲျခင္းေဝဒနာမ်ဳိးစံုကို ခံႏိုင္ရန္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ျခင္း၊ သူ၏ ဝိညာဥ္ခြန္အားရ ရွိျခင္း၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာဌာန (the source of his personal piety) အျဖစ္ခံယူက်င့္သံုးခဲ့ပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ျခင္း (mystical experience ) သည္ အျခားေသာ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းကို အဆမတန္ လႊမ္းမိုးမႈ မျဖစ္ေစပါ။ မွ်တစြာ ျဖင့္ သူသည္ ခ်င့္ခ်ိန္လ်က္ ယံုၾကည္လက္ခ့ က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းဂဏတစ္ခု၏ ယံုၾကည္က်င့္ သံုးမႈကို သေဘာက်ပါက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လက္ခံက်င့္သံုးမႈကို ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ က်င့္သံုးျခင္း သည္ သူ၏ ႏွစ္ျခင္းယံုၾကည္ျခင္းကို မထိခိုက္ေစပါ။

၆။အနာဂါတ္၏ေခတ္ကာလ ကုန္ဆံုးျခင္း

(Eschatology )

ေခတ္ကာလ၏ ကုန္ဆံုးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ဆရာၾကီး ယုဒႆန္၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ သြန္သင္ခ်က္မွာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ အႏွစ္တစ္ေထာင္ စိုးစံျခင္းသည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ဧဝံေဂလိတရား ေဟာေျပာျပီးမွသာ ေနာက္ဆံုးကာလျဖစ္ေသာ ကမာၻကုန္ဆံုးျခင္းေရာက္မည္ဟူ၍ ယံုၾကည္ျခင္း (post- millenial) ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Israel ႏိုင္ငံရွိ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားက ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံယံုၾကည္လာမည္ဟု သူယံုၾကည္ပါသျဖင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္း သာသနာျပဳအဖြဲ႕ (American Baptist Foregin Board of Mission ) မွ ယုဒလူမ်ဳးိမ်ားအားသာသနာျပဳေရးအတြက္ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းကို ရွာေဖြရာ၌ သူကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအၾကံသည္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ဆရာၾကီးယုဒႆန္ ဝမ္းသာအားရျပီး ႏွစ္သိမ့္ေသာ အရာတစ္ခုမွာ သူ၏ ဗမာျပည္ႏွစ္ျခင္းသာသနာ ျပဳလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေရးသားေသာဝစာ (tract) တစ္ခုကို ယုဒလူမ်ဳိးတစ္ဦး က ယုဒဘာသညျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိရာထိုေဝစာဖတ္ေသာ ယုဒလူမ်ဳိးတစ္ခ်ဳိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ သူဧဝံေဂလိတရားေဟာေသာအခါ ဤျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိတရားေရွးဦးပထမ ေျပာၾကားရေသာ အခြင့္ထူးရရွိ ေသာေၾကာင့္ သူအင္မတန္ ဝမ္းသာအားရျပီးပီတိျဖစ္မိပါသည္။ ေထာင္ေသာင္းမကေသာသူ တို႕၏ ဘိုးေဘးမ်ားက ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ကို မၾကားခဲ့ပါ။ ၾကားဖို႕ရန္လည္း အခြင့္ထူးမရွိခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႕ဧဝံေဂလိတရားေဟာၾကားျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ (eschaton )တြင္သူသည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္ျမဴးလ်က္ရွိမည္ကို သူတထစ္ခ် ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ ။ သူ၏ ဧဝံေဂလိတရားေဟာရျခင္းသည္ ျပည္ျမိဳ႕အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုးသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာတရား၊ အမွန္တရားကို လက္ခံဖို႕ရန္ အစျပဳျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သူဝမ္းသာအားရ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ေသာ ကာလ တြင္ အျပစ္တရား၊အေမွာင္တရားအားလံုးတို႕သည္ ေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ အလင္းတရာတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာတရားသည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုး ကို လႊမ္းျခံဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္းလည္း တက္ၾကြစြားလႈပ္ရွားလ်က္အျမဲ ဆုေတာင္းပါသည္။

ျမန္မာျပည္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာတရားေတာ္ကို လက္ခံမည္ဟုသူယံုၾကည္ေမွ်ာ္ လင့္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေထာက္မမႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအား လံုးတို႕သည္ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္လ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ ကင္းေသာ ေမတၱာတရားကို လက္ခံမည္ဟုသူယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္ ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို  အလည္အပတ္သြားျပီး Boston ျမိဳ႕ေတာ္ကို ေရာက္ေသာအခါ James Loring ဆိုသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက သူ႕ကို “ျမန္မာျပည္ရွိ မယံုၾကည္သူမ်ား ေျပာင္းလဲမည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ေတာက္ပေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟုတ္ပါသလား ( Do you think the prosfects are bright for the conversion of the heathen ?)ဟုေမးခဲ့ဖူးပါသည္။   ဤအခ်ိန္မွာ ဆရာၾကီး ယုဒႆန္က ေခတၱမွ် ပင္ မစဥ္းစာဘဲ ခ်က္ခ်င္းအေျဖေပးလိုက္ပါသည္။ သူေပးလိုက္ေသာအေျဖမွာ ဟုတ္ကဲ့၊။ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂါတ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္အတိုင္းေတာက္ပလ်က္ရွိပါသည္။ (The future of Burma (Myanmar) is as bright as the promise of God) ဟူေသာ အေျဖပင္ျဖစ္သည္။ ဤဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ျပည့္စံုဖို႕ရန္လည္း သူသည္ သူ၏အသက္တာကို ျမက္ တစ္ပင္ေလာက္မွ် မႏွေျမာဘဲ ေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ သူတရားေဟာေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ဆံုးေဖာ္လိုေသာ ပံုကို ေပၚေစဖို႕ရန္ ကမာၻေလာက ၾကီးႏွင့္ လူ႕သမိုင္းသည္ ဘုန္းအသေရကို လူတိုင္းက ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္ ။ ထိုျမိဳ႕ေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးတန္ခိုးၾကီးျခင္း၊  ဘုန္းအသေရ ႏွင္ျ့ပည့္စံုျခင္းတို႕ႏွင့္ေနာက္ဆံုးေသာေန႕တြင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ဆံုးကာလတြင္ ဤဇိအုန္ျမိဳ႕၏ ဘုန္းပြင့္လာလိမ့္မည္ (ဆာ ၈၇) ဟုသူနက္နက္နဲနဲခံ ယူသည္။ ယခု မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေသာ စၾကာဝဠာတစ္ခုလံုး ႏွင့္တကြ လူ႕သမိုင္းတစ္ခုလံုးသည္ ဆိုးသြမ္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ (eschaton) တြင္ဘုရားသခင္၏ ျပည့္စံုေသာေအာင္ျမင္ျခင္း (final victory) သို႕အသြင္ေျပာင္းလ်က္ ဝင္စားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာၾကီးယုဒႆန္မွ လံုးဝသံသယမရွိပါ။ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာအားလံုးတို႕သည္ ထိုေနာက္ဆံုုးအခ်ိန္ကာာသို႕ ေရာက္ရွိရန္ တြန္းပို႕ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ဆံုး ေအာင္ျမင္ျခင္းကာလသို႕ လူ႕သမိုင္းသည္ တစ္စတစ္စႏွင့္ ေရြ႕သြားသည္ျဖစ္ရာလူတိုင္းထို ေအာင္ျမင္ျခင္း (final victory) တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႕ရန္ ဧဝံေဂလိတရားေဟာေျပာလ်က္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အ တိုင္းေျပာင္းလဲဖို႕ရန္ သူခံယူထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေနာက္ဆံုး ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႕ေရာက္ဖို႕ ရန္ႏွင့္ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္း ပံုေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၌ အသံုးေတာ္ခံျပီး ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ၾကီးမားေသာ အခြင့္အေရး၊ တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သူဝမ္းသာအားရစြာ ဝန္ခံခဲ့ဖူးပါသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္၏ေနာက္ဆံုးေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ဤေလာကသို႕ ၾကြျခင္းအခ်ိန္မွ အစျပဳပါသည္ျဖစ္ရာ ထိုေနာက္ဆံုးေအာင္ျခင္း အတြက္ ပံုေဖာ္ျခင္းအစီအစဥ္တြင္ လုပ္သားအျဖစ္ ပါဝင္အသံုးေတာ္ခံခြင့္ရျခင္းသည္ ထူးကဲေသာအခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟုသူယံုၾကည္ခံယူပါသည္။  ဤကဲ့သို႕ခံယူေသာေၾကာင့္ လည္းသူ၏ခံစားခဲ့ရေသာ ေဝဒနာအားလံုးကို သူက အဆိုးမျမင္ဘဲ ဂုဏ္ယူကာခံႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူခံရေသာ ေဝဒနာအားလံုးတြင္ ဘုရားသခင္၏ေနာက္ဆံုး ေအာင္ျမင္ျခင္းအ တြက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပံုေဖာ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္၏ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ခံယူပါသျဖင့္ ေမာပန္းေသာ္ျငားလည္း လက္မေလွ်ာ့လဲ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေသာ အခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ ဂုဏ္ယူလ်က္ အားယူျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ သာသနာျပဳျခင္းဆိုင္ရာအျမင္

(Concept on Missionary Societies)

တစ္ကမာၻလံုးသာသနာျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးေၾကာင္း ဆရာၾကီး ယုဒႆန္က နက္နက္နဲနဲ ခံယူပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သာသနာျပဳႏိုင္ရန္လည္း အသင္းေတာ္မ်ား တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ျခင္း (Church Unity ) သည္ အဓိကက်ေၾကာင္း သူယံုၾကည္သည္။ အသင္းေတာ္မ်ား သည္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္လ်က္ ဆက္စပ္မႈ၊ စုစည္းမႈရွိႏိုင္မွ သာသနာျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သာသနာျပဳႏိုင္ရန္အတြက အသင္းေတာ္မ်ားသည္ စုေပါင္းမႈစိတ္ဓါတ္ရွိဖို႕လိုအပ္သည္ဟု ဆရာၾကီးကိုယ္တုိုင္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာလုပ္ကြင္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္လ်က္ အထိေရာက္ႏိုင္ဆံုးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ျဖင့္ အသံုးခ်ပါေသာ္လည္းခရစ္ယာန္သာသနာျပဳျခင္းဆိုင္ ရာဖြဲ႕စည္းပံုကို သူဘယ္ေတာံမွ လစ္လ်ဴမရႈပါ။ အဖြဲ႕အစည္းမွ ခ်မွတ္ေသာမူဝါဒမ်ားကို ရုိေသေလးစားလ်က္ လိုက္နာက်င့္သံုး ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို ေစလႊတ္ေသာ အသင္းေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္ဦးစီရမည့္ဟု သူခံယူသည္။ (တမန္ေတာ္ ၁၃) တြင္ေပါလုႏွင့္ ဗာနဗတို႕ သည္ သာသနာျပဳလ်က္ သူတို႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးေစလႊတ္ေသာမိခင္ အသင္းေတာ္သို႕ျပန္လည္တင္ျပ အစီရင္ခံျခင္းသည္ သာသနာျပဳေရးတြင္ အလြန္မွန္ကန္ ေသာမူဝါဒ(mission policy) ျဖစ္ေၾကာင္းဆရာၾကီး ယုဒႆန္က သေဘာက်ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သာသနာျပဳရာတြင္ မူကိုၾကပ္တည္းစြားထားရွိျပီးသာသနာျပဳကြင္းတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက အက်ဳိးရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ေစလႊတ္ေသာမိခင္ အသင္းေတာ္အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ပီပီျပင္ျပင္ ဆက္သြယ္ဖို႕လိုအပ္သကဲ့သို႕ သာသနာလုပ္ ကြင္းတြင္လည္း အျခားအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိဖို႕လိုအပ္သည္ ဟုဆရာၾကီးယုဒႆန္က ခံယူပါသည္။ ေခတ္ေပၚသာသနာျပဳလုပ္ရွားမႈၾကီး စတင္ေပၚေပါက္ ရာ (၁၈)ရာစုမွစ၍ ဤသာသနာလုပ္ကြင္းမ်ားရွိသာသနာျပဳမ်ား၏ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ (co-operation ) ႏွင့္ ဝန္းဝန္းကူညီမႈတို႕သည္ တစ္စတစ္စေပၚလာျပီးၾကီးထြားကာ ကမာၻ႕သာသနာျပဳအဖြဲ႕ၾကီး (world Missionary Conference-1910 –International Missionary Conference) ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ထုိမွတစ္ဆင့္ကမာၻ႕အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ (World Council of Churches) ေပၚလာရျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဧဝံေဂလိတရားသယ္ေဆာင္ သူဆရာၾကီးႏွင့္ မမယုဒႆန္တို႕၏ ေတာက္ေလာင္ေသာ ဧဝံေဂလိႏွင့္ သာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္ သည္ယေန႕ျမန္မာျပည္ရွိ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးကို ျပန္လည္တို႕ထိလ်က္ ျပန္လည္ရွင္ သန္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ သို႕မွသာ ထိုမွန္ကန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအေမြအႏွစ္အတြက္ အဖိုးအခေပးလ်က္ ျပန္႕ႏွံ႕ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာတမန္မဂၢဇင္းမွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္  Rev: Dr ေအာ္နယ္ညဳိေရးသားေသာ

ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *