အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌

စာနာနားလည္ႏိုင္တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္တိုင္တကယ္ခံစားဖူးတဲ့သူ၊ ဒါမွမဟုတ္ တကယ့္ကို ခံစားေပးတဲ့သူ ခ်ည္းပါပဲ။ ႏႈတ္ပါးစပ္ဖြင့္ဟၿပီး ေျပာရံုနဲ႕လံုေလာက္တဲ့ကိစ္ၥေတာ့မဟုတ္ဘူး။ လိုအပ္မႈေတြမ်ားလာရင္ လူေတြဟာ အားငယ္လာတတ္တယ္။ အဲဒီလိုအပ္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ဘ၀မွာ တြန္းအားျဖစ္လာၿပီး သူတစ္ပါးကို ကူညီမစတတ္တဲ့ သူေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကပညာေရးမွာ အားနည္းၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ကဘြဲ႕ေတြ၊ ဒီဂရီေတြရ လာတဲ့အခါ ပညာဂုဏ္ေမာက္တဲ့သူေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့သူေတြၾကျပန္ေတာ့လည္း အဂၤါစံုစံုလင္လင္ရွိတဲ့သူေတြထက္ ကမ္ၻာႀကီးကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္ၾကပါတယ္။

ကိုယ္ကျပည့့္၀စံုလင္မွသူတစ္ပါးကို ေ၀ငွမယ္ ကူညီမယ္ဆိုျပန္ေတာ့လည္း ဒါမ်ိဳးကျဖစ္ခဲပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ ပိုလွ်ံတဲ့အရာေတြကို ေ၀ငွဖို႕ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးစဥ္းစားၾကပါတယ္။ အရင္းခံဇစ္ျမစ္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ေမတ္ၲာ သေဘာဆိုတာ သိသာထင္ရွားပါတယ္။ ေမတ္ၲာစိတ္သေဘာရွိရင္ ကူညီမစဖို႕၀န္ေလးၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေမတ္ၲာ ေတာ့ထားပါတယ္.. သေဘာေတာ့မေကာင္းႏိုင္ဘူးဆုိတာမ်ိဳးလည္း ၾကားဖူးပါရဲ႕။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ေမတ္ၲာကို ေဖာ္ျပဖို႕ တြန္႕တိုတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေမတ္ၲာဆိုတာကို မရွိဘဲနဲ႕ရွိတယ္လို႕ ေၾကာ္ျငာခ်င္တာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

မာသာထေရဇာ၊ သမ္ၼတေအဗရာဟမ္လင္ကြန္းတို႕ရဲ႕ေမတ္ၲာေဖာ္ေဆာင္မႈကို လူတကာကအသိအမွတ္ျပဳၾက ပါတယ္။ ေမတ္ၲာထားပါတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္စနစ္လက္ခံတာမ်ိဳး၊ ဒုက္ၡေရာက္တဲ့သူေတြကို လ်စ္လ်ဳရႈတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ကို စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့သူေတြပါ။ သူတို႕ခံစားရတဲ့ဘုရားသခင္ရဲ႕ေမတ္ၲာေတာ္ကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ၿပီး သူတစ္ပါးအေပၚေမတ္ၲာျပခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူကမွ မျငင္းဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဘုရားရဲ႕ေမတ္ၲာ ေတာ္ကို မခံစားရေသးရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။

အားနည္းသူကိုေဖးကူတာဟာ ကိုယ့္မွာလည္း အားနည္းလ်က္နဲ႕လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳးပါ။ သူက ဆုေတာင္း တာအားသန္ရင္ ကၽြန္ေတာ္က သူ႕ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ခြန္အားေပးမယ္။ သူ႕မွာေငြေၾကးအားျဖင့္ ျပည့္စံုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ မွာရွိတဲ့အတတ္၊ အသိပညာနဲ႕အတူတူလုပ္ေဆာင္မယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ျဖည့္ဘက္ပါပဲ။ သူသာလို႕ငါနာတယ္၊ ငါသာလို႕သူနာတယ္ဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ဘုရားသခင္ရဲ႕ေမတ္ၲာေတာ္ဟာ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ ဒီေလာကမွာေပၚလြင္ထင္ရွားလာသလို သခင္ေယရႈ ကို ယံုၾကည္လက္ခံၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားျဖင့္ ဆက္လက္ေပၚလြင္လာဖို႕ ဘုရားသခင္အလိုရွိပါတယ္။

ေရတြင္းထဲက်ေနတဲ့သူမ်ားေတြ႕ရင္ လက္တြဲၿပီးအိမ္အေရာက္ပို႕ေပးလိုက္ပါ။ တစ္ေန႕ကိုယ္ေျမာင္းထဲေျခ ေခ်ာ္က်တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္က လက္ကမ္းေပးပါလိမ့္မယ္။ အားနည္းတဲ့သူေတြ႕ရင္ ကိုယ္အားနည္း တဲ့အရာကို သတိရလိုက္ပါ။ ကူညီဖို႕စိတ္ဆႏ္ၵေတြ ေပၚေပါက္လာေကာင္း ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ေစ့ေစ့ေတြးေသာ္ေရးေရးေပၚပါတယ္။ မိတ္ေဆြလည္း နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး စဥ္းစားလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ ကသင့္အားျဖင့္ ဘယ္သူ႕ကိုကူညီမစမလဲဆိုတာေပါ့။

အားနည္းေနတယ္လို႕ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယူဆေနသလား။ ရွိတဲ့အားေလးနဲ႕သူတစ္ပါးကို ကူညီမစလိုက္ပါဦး။ အားနည္းေနတဲ့ရွင္ေပါလုအတြက္ ခရစ္ေတာ္ေပးခဲ့တဲ့အေျဖဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္လည္းခြန္အားပါပဲ။

““ ငါ့တန္ခိုးသည္ အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌ စံုလင္တတ္သည္ ””     ( ၂ေကာ ၁၂း ၉)

Jubal

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *